22 augusti 2010

Hur medvetna är du och jag om styrdokument, lagar och förordningar?

Har läst och skummat igenom Grundskolans regelbok och där hittat mycket intressant att läsa. Jag hoppas att ni alla har boken i er ägo och bär den med er. Vi lärare som arbetar i skolan ska ha den med oss eftersom de styrdokument, lagar och paragrafer som finns är grunden för vårt dagliga arbete med våra elever. Idag har jag läst Lpo94 (igen). Jag undrar hur ofta lärare sätter sig ner och läser den (eller kursplanen eller Grundskoleförordningen)? Jag vet att jag ibland säger till mig själv eller andra: "Lpo94, den har jag läst och innehållet kan jag". Nix, det stämmer inte alls eftersom varje gång jag läser den, upptäcker jag något nytt eller så har mina gamla kunskaper ändrats och då måste jag ställa mig frågande till det jag läser på nytt eftersom det måste ställas i relation till min nya kunskap. Det är inte helt enkelt, men väldigt spännande att vara lärare.

Idag strök jag bl a under följande meningar i Lpo94:
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Hur gör jag det? Hur gör du?

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Får mina elever det och hur tänker jag kring det? Får dina elever vara med?

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Har jag med det i den undervisning vi har? Vilka teorier tar upp lek och skapande arbete? Hur gör du och var hittar du argument för detta?

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Vilken undervisning kring läs- och skriv bedriver jag? Vilka tankar och teorier genomsyras? Hur tänker du kring det här?

...skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Hur diskuteras detta på min skola, din skola, grannskolan, grannkommunens skolor?

Utforskande , nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Hur gör jag för att motivera och stimulera nyfikenheten och lusten hos mina elever? Hur gör du?
Det kanske inte är så lätt att svara på mina röda frågor och det är inte meningen att du ska göra det här och nu, men börja fundera. Även jag ställer mig frågande och undrar över mig själv och min undervisning - Det är fasligt jobbigt och rörigt att lyfta på alla tunga stenar och till slut känns det som om jag inte kan eller vet något och jag irrar runt, men det är i slutändan oerhört utvecklande. Jag tror och anser att vi behöver diskutera t ex dessa frågeställningar, med kollegorna på skolan, i grannskolan eller bland kollegorna här på nätet. Genom dessa diskussioner lyfter vi den svenska skolan och får en diskussion kring vad kunskap, nyfikenhet, lust, metoder, undervisning etc är.

Fram för lite mer frågvishet och diskussioner på våra arbetsplatser och här på nätet.
Bild: Öpedagogen

2 kommentarer:

L sa...

SÅ viktigt!! Det är så lätt att säga att man arbetar efter läroplanen men kan man visa det i sin verksamhet? Verksamheten och tankarna om den förändras fortlöpande (förhoppningsvis!!) har man fortfarande fötterna i läroplanen? Viktigt att tänka nytt och våga ifrågasätta!! Tack :)

Öpedagogen sa...

Ja, hur visar vi våra styrdokument i vår undervisning - intressant fråga :)