08 juli 2010

Uppdrag granskning - kunskapsyn

Hur mycket tid lägger vi som arbetar i skolan på oväsentliga diskussioner? Vad fokuserar medierna på när de diskuterar skolan? Vad fokuserar regeringen och utbildningsministern på när de/han diskuterar skolan? Tanken kom upp efter gårdagens seminarium "Se mig IRL för fan", arrangerat av Fryshuset tillsammans med Klassmorfar och en pratstund jag hade med två kloka twitter- och bloggvänner.

Vi i skolan diskuterar datorer (och ja jag anser datorerna viktiga som pedagogiska hjälpmedel), kepsar och ordningsregler när vi istället borde fokusera mer på pedagogiska samtal och diskussioner kring hur vi förhåller oss till våra elever och kanske det allra viktigaste - vad är vår kunskapssyn? Vad är kunskap och är det enbart ämneskunskaper? Vi borde lyfta ut meningar ur läroplan och kursplan och sedan diskutera vad just dessa meningar betyder för mig som lärare och samtidigt lyssna in och höra vad de betyder för mina kollegor. Vi borde diskutera mer vad eleveinflytande innebär för var och en av oss och hur undervisningen ser ut när eleverna har inflytande över sitt lärande. Vi borde diskutera hur ska vi lära elever att lära, att proppa dem fulla med fakta är inte vårt uppdrag. Och vi borde inte, vårt uppdrag är att vi ska göra det, Lpo 94 säger:

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegreppet, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.

Utifrån dessa diskussioner lyfter vi skoldebatten till något mer än just datorers vara eller inte vara, kepsar på eller kepsar av - vi har startat Uppdrag granskning av vår kunskapsyn.
Bild: © Anne-Marie Körling

Inga kommentarer: