05 juli 2010

Lärarna, framtiden och forskningen, SU

Jag var på en väldigt intressant och tankeväckande seminarie som gavs av Stockholms Universitet under Almedalsveckan - Lärarna, framtiden och forskningen. I panelen fanns bl a Ingrid Carlgren, professor i pedagogik.

Några korta ord och tankar från föreläsningen, både mina egna och andras:
 • 2% av lärarkåren har disputerat.
 • Måste det till eldsjälar för att skolan ska utvecklas?
 • 10% av eleverna klarar ej grundskolan.
 • Litteraturtips: Ester Hermansson
 • Didaktik - kärnan i läraryrket.
 • Går lärare bara på känn och/eller erfarenhet?
 • Vi har för stängda klassrum. Öppna upp för t ex forskning.
 • Professionsforskning
 • Vi behöver forskningen för att hävda oss i vår profession.

  Jag säger inte så mycket mer utan hoppas att ni kan avvara lite drygt 1 timme genom att titta på klippet:

  http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=13144&a=82209

1 kommentar:

Anonym sa...

Tror inte så mycket på forskning, klart överskattat, alltför ofta forskning för att få fram det man vill få fram. Nu talar jag om samhällsinriktad forskning. Som gammal lärare så är jag övertygad om att erfarenhet borde ges ett större utrymme i skoldebatten. Sen kan man ju se det som en slags egenforskning, det bygger i af på emperi.