18 juli 2010

Kolla Källans idélåda

Jag läser Kolla Källans idélåda där Kristina Alexanderson skriver om källkritik och informationssökning. Det är mycket intressant att läsa och jag inser att det är av största vikt att vi som arbetar som lärare är insatta i just detta. Vet vi själva vad som gäller för upphovsrätt, är vi själva källkritiska till det vi möter på nätet, vad är Creative Common, CC, kan vi bara "klippa och klistra" med texter och googla bilder som vi sedan använder, får dina elever använda sig av Wikipedia som källa och hur insatt är du själv i hur Wikipedia fungerar där alla kan skriva en artikel? Jag vill verkligen poängtera att jag själv inte kan allt detta men jag inser att kunskapen om detta är ett måste i dagens skola, både bland elever, lärare och skolledare.

Jag tror många av oss är väldigt osäkra, vet kanske lite men är inte så pass säkra så att vi kan använda oss av dessa begrepp i vår undervisning. Vi är skyldiga våra elever att veta vad som gäller så att de i sin tur vet hur de ska förhålla sig till det som de möter när de sitter framför datorn eller med mobilen i handen. De måste också veta om de kan ta bilder och texter på nätet, utan att reflektera över vad som faktiskt gäller. Det här är vårt uppdrag, det kan vi inte komma undan.

Läs inlägget "Elever behöver kunskap om upphovsrätten" och se hur du själv ställer dig till Kristinas fundering: "Får inte alla lära sig att det finns en upphovsrätt...."?

1 kommentar:

K sa...

Tack för det väldigt tydliga inlägget :) Roligt att se att mina inlägg väcker tankar och idéer. Lycka till med arbetet...