04 juli 2010

Väldigt viktigt om Barnkonventionen

På Anne-Marie Körlings blogg har A-M lagt upp Barnkonventionens artiklar som YouTubeklipp. Inte att i huvudsak visas för/med barnen utan att visas och diskuteras tillsammans med vuxna - vi har ett ansvar och ett uppdrag.

Följ länken http://korlingsord.se/?p=9845 Titta och läs och för sedan länken vidare så att den till slut hamnar i varenda skola som finns i vårt avlånga land :)

Inga kommentarer: