31 maj 2010

Korna kommer!

Korna kommer, skriver eleven.

Det tycks inte ha med skolan att göra men när en elev skriver detta i skolan, måste det vara en del av skoldagen och det måste vara väldigt viktigt eftersom det skrivs tillsammans med annan text som inte alls har med kor att göra.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: