31 maj 2010

Det blir inte alltid som jag har tänkt mig

Det blir inte alltid som jag har tänkt mig, tänker jag. Jag planerar och förbereder, tittar i läroplan och kursplaner, funderar och skriver inför nya lektioner men det planerade och förberedda tar ofta en helt annan väg än vad jag hade föreställt mig. Det är lite spännannde! Att liksom kasta sig ut över kanten och inte riktigt veta var landningen ska ske. Det händer så mycket intressant på vägen och elevernas delaktighet gör att den planerade vägen inte alltid blir så som den var planerad. Det är också väldigt intressant och roligt att läsa elevernas tankar när de reflekterar och utvärderar. Deras tankar stämmer inte alltid överens med det som jag tror (och kanske ibland hoppas):
  • Jag blev nöjd med att jag hamnade på Youtube.
  • Jag lärde mig att måla bättre.
  • Jag har lärt mig många engelska ord.
  • Jag lärde mig att göra scenen.
  • Jag blev nöjd med filmen.
Det var kanske inte detta som jag trodde att eleverna skulle ha med sig, men så blev det. Och det är helt okej.

Inga kommentarer: