06 april 2010

Påsklov

Jag blickar ut - det är påsklov!

Påsklov innebär att jag drar ner på takten,
drar åt handbromsen,
är mer offline än online.

Promenerar,
fotograferar
och
läser
mer än vanligt.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: