24 april 2010

... och så var det där om Facebook och sociala medier


... och så kom jag att tänka på det här med sociala medier och en del människors tyckande och tänkande om bl a Facebook. Självklart får alla tycka och tänka som de själva vill -det är ju det som är själva grejen med en demokrati. Men ibland blir jag en aning trött på människor som inte har Facebook själva men ändå kan uttala sig om att det inte är seriöst och att det bara är tidsfördriv och vad ska man göra där, vad är vitsen med att skriva inlägg om vad man gör och tänker och ladda upp en massa bilder som ingen vill se.

Jag brukar aldrig skriva något privat här men idag kommer jag i alla fall att tangera mitt privatliv. Idag löste jag Melodikrysset samtidigt som jag hade min dator påslagen. Jag gick ut hårt i Melodikrysset och kunde svaren på några av de första frågorna. Samtidigt hade jag skrivit att jag löste Melodikrysset på Facebook (och nu är det säkert någon som inte har FB som ojar sig över att vem är intresserad av det). Och tur var det att jag skrivit så för helt plötsligt hade jag en dialog med en vän som även hon satt med Melodikrysset på en annan plats i vårt avlånga land. Ni ser hur vi kommunicerade och delgav varandra här ovanför - för det är ju det det som är själva vitsen med sociala medier - att kommunicera, nätverka och delge.

Om vi sedan tänker steget längre in i den pedagogiska världen, så visst skulle vi kunna använda Facebook eller andra sociala medier i undervisningen- att kommunicera, delge och nätverka är ju själva grunden i skolan. Tänk lokalt, nationellt och internationellt. Tänk nytt, tänk stort, tänk pedagogiskt!

Inga kommentarer: