27 april 2010

Lärare kan inte allt


Jag hörde mig själv säga till eleverna:

- Ehh, jag är lite osäker på det här. Är det ok om jag hoppar över det och tar reda på hur det faktiskt ska vara ?
Bild: Öpedagogen