12 april 2010

Jag har haft mitt huvud i taklampshöjd idag

Jag har stått på en hög stol idag. Jag stod där 15 minuter, nästan blickstilla. Någon gång bad eleverna mig att vända mig om så att de såg hur jag såg ut på baksidan. Annars stod jag där, högt ovanför golvet med huvudet väldigt nära taklamporna. Eleverna satt vid borden och tittade ibland upp på mig och sedan sänktes deras huvuden för att titta ner i deras skrivböcker. Där skrev de, tittade på mig, skrev lite till. Jag tittade ner på mina elever där de, fullt koncentrerade, satt och skrev för att beskriva och förklara hur jag såg ut, vad jag hade på mig i klädväg, smyckeväg, glasögonväg, hårväg ... ja alla tänkbara vägar. När de sedan hade läst klart läste vi beskrivningarn och var eniga om att det var bra beskrivningar på hur jag såg ut idag.

Vi arbetar med hur man beskriver saker. Vi har pratat, ritat, stått på stolar och eleverna har varit väldigt engagerade. "Jag vill också beskriva, jag vill också stå på en stol och bli beskriven, jag vill också..."

Ja så kan det vara en helt vanlig dag i skolan.

Inga kommentarer: