18 april 2010

Aktiva eller arkiverade dokument?


Läraren är ålagd att skriva skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogam när det behövs och lokala pedagogiska planeringar och alla dess dokument ska utgå från strävansmålen. Jag läser för tillfället IUP - processen som är utgiven av Skolverket och tycker om det jag läser. Den är enkelt skrivet och väldigt innehållsrikt. Den tar upp alla dessa dokument och knyter ihop dem med varandra, eftersom de hör ihop.

Men... bara för att vi är ålagda att skriva dessa dokument, är de levande och aktiva? Vet våra elever (och föräldrar) om att de finns. Vet eleverna om vad som står skrivet i dem och kan de använda dem aktivt i de olika skolämnena? Vet vi lärare hur vi ska åskådliggöra våra styrdokument i dessa dokument? Hur ska vi konkretisera dem? Hur ska vi få våra elever delaktiga i denna process?

Jag kritiserar ingen, jag bara funderar högt om det som är grunden i all vår undervisning.
Bild: Öpedagogen

1 kommentar:

Anna - lärare för nyanlända sa...

Tänk, jag brukar fundera över exakt samma sak. Är det verkligen levande dokument? All den tid och energi vi lägger ner, kommer dessa dokument till sin rätt? Speciellt i den miljö där jag jobbar, där föräldrarna ofta har en helt annan syn på skolan och föräldradelaktighet, måste vi tänka om och tänka nytt gång på gång för att nå fram på det sätt vi behöver.

Fast det är väl så man utvecklas, förstås. =)