08 mars 2010

Skriftliga omdömen

  • ser olika talmönster
  • kan 5:ans multiplikationstabell
  • kan hoppa 10-hopp, mellan 0 - 100.
  • kan hoppa 100-hopp, mellan 100 - 900.
Det kan jag skriva in i det skriftliga omdömet. Ju mer jag tittar, lyssnar och diskuterar, ju mer ser jag av elevernas kunskaper. Alla elever kan - och de kan mycket mer än vad vi lärare ser.

Inga kommentarer: