23 mars 2010

Matematikpåsen har nu ändrat namn.

Det är oerhört intressant att arbeta med förskolans blivande matematikpåsar, eller jag har ändrat namn på dem, numera kallar jag dem för matematikväskor. Jag har fått fantastisk hjälp från Susanne och Rakel som skrivit mail till mig, fram och tillbaka, för att svara på mina frågor jag funderat kring - tack snälla ni! Tänk att en artikel i Nämnaren, där Susanne och Rakel skrev, har utmynnat i nya kontakter och nytt matematiktänk hos mig - jätteroligt!

Det är intressant att tänka matematik på en annan nivå än den nivå där jag undervisar. Att tänka förskolematematik är inte helt enkelt, kanske inte svårt heller, men jag behöver rådfråga förskollärarna med mail och direkta frågor lite då och då. De har också blivit inspirerade och jag hoppas att matematikväskorna kommer till användning. Vi får se dem som ett början till något .... vad får framtiden utvisa. Inte sagt att inte förskolan arbetar med matematik, det gör dem mest hela dagarna.

Och med tanke på bilden här ovan säger de på NCM att i en matematikverkstad måste det finns tärningar, det tycker jag gäller för en matematikväska också.
Bild: Öpedagogen

1 kommentar:

Anonym sa...

Väskor är alltid trevligt... ;)

/Joachim