17 mars 2010

Förskolematematik

Jag tänker förskolematematik.
Det är ett nytt sätt att tänka - för mig.
Det är att tänka på en ny nivå.
Jag tänkte skriva en lägre nivå, men jag ändrar mig.
Det är grundnivån - där allt börjar, det viktiga, starten.

Inga kommentarer: