24 mars 2010

10-15 minuter tog det


Eleven och jag, i ett samtal, ca 15 minuter, längre tid tog det inte för att ta reda på vad eleven kände sig säker på och vad eleven ville arbeta mer med. Ett metakognitivt samtal som ledde vidare till nytt undervisningsinnehåll, både för eleven och för mig. Ibland känns det enkelt att vara lärare, andra dagar en aning svårare.

Inga kommentarer: