06 februari 2010

Tänk om...

Jag har i några dagar funderat på att vi lärare kan - väldigt mycket. Alla är vi olika och därför kan vi olika saker. Vissa av oss brinner för matematik medan andra brinner för IKT. Några är väldigt intresserade av engelska medan någon känner lust för skrivandets konst. En är expert på sociala medier medan en annan har lång erfarenhet av slöjdandets hemligheter.

Tänk om vi alltid tog tillvara på andra lärares kunnande, nyfikenhet, lust och intresse.

Tänk om vi andra, som inte kan, som inte har lust, tar oss tid till att lyssna på den kunnige.

Tänk om vi vågar dela med oss av vår kunskap till våra kollegor.

Tänk om vi vågar fråga en annan lärare: Du verkar kunna, har du tid att diskutera det med mig?

Tänk om alla lärare någon gång fick möjligheten att berätta för sina kollegor, på skolan eller på en annan skola.

Tänk om någon av oss som lyssnar, blir intresserade och försöker lära oss det nya.

Tänk vad rektorer skulle bli förvånade över den kunskap som finns i den egna skolan och i andras skolor.

Tänk vad vi skulle kunna fortbilda varandra.

Tänk om det vore så, tänk ...

3 kommentarer:

Alex sa...

På min arbetsplats är vi väldigt måna om att ge och få kunskap av varandra. Vi har haft internfortbildning tillsammans med våra kollegor i allt från barn med särskillda behov till trumkomp. Helt fantastiskt att jobba med så kunniga människor som dessutom är nyfikna på det vi gör!

Öpedagogen sa...

HEJA ER!!! VAD NI ÄR BRA =)

charlotta sa...

Jag passar på att lära av mina kollegor varje tillfälle jag får ... man måste gripa tillfällena i flykten, för alla mötestider i skolan används till organisationsfrågor och administrativa diskussioner och sysslor ... vi hinner i stort sett aldrig beröra något som ens gränsar till pedagogik eller metodik. Och det beror inte på att vi inte vill, men på att skolledningen inte anser det prioriterat ... eller kanske de inte inser att vi inte hinner med att prata pedagogik om vi måste sitta timvis och prata om organisationen?