09 februari 2010

Fel, fel, fel!!!!


Eleven har svarat fel - en bock i kanten!!!
När läraren tittar igenom eller rättar sina elevers matematiktankar är det väldigt viktigt att se hur eleven har tänkt. Hade jag bara rättat den här elevens matteuppgift hade det blivit fel, eleven kan inte.

Nu satt jag istället tillsammans med eleven, vi gick igenom varje tal, diskuterade och eleven reflekterade - hela tiden. Den här eleven är en mycket klok och reflekterande elev:

- Det blev fel svar men jag såg ju att svaret inte var rimligt. Det kan ju inte bli 1078 elever om det var 154 elever från början, förklarade eleven.
- Vad bra att du ser efter om svaret är rimligt i förhållande till frågeställningen, svarade jag. Och jag ser att du kan räkna multiplikation och att du kan förklara hur du tänker.
(Jag tror att ni nu ojar er över att eleven ställt upp multiplikationen helt fel,!). Den diskussionen hade vi också.

Genom detta matematiksamtal fick jag kunskap om att eleven reflekterar, ser om svaret är rimligt, kan räkna ut ett multiplikationstal, kan resonera och förklara. Det är många strävansmål det och många positiva saker att skriva i det skriftliga omdömet!

2 kommentarer:

Skolbarnsbloggen sa...

Vad roligt! Tycker du att du hinner ha de här samtalen tillräckligt ofta?
Jag tycker ju det verkar som ett rent omöjligt uppdrag att hinna se vad varje elev kan och inte kan. Men så är jag ju inte lärare heller. :)

Öpedagogen sa...

Jag har förmånen att i år arbeta med en mindre grupp. Det innebär att jag har tid med lärande samtal. Samtidigt lär jag mig mycket under tiden och tror fullt och fast att det går att ha i en normalstor klass också. Det handlar ju om klassrumsorganisation, förhållningssät och synen på lärande. Men som sagt, jag lär mig så mycket nytt för tillfället som jag kommer att ha användning av i framtiden och som förhoppningsvis ska gagna mina elevers utveckling =)