04 februari 2010

FärdighetstränaFärdighetsträna - viktigt men tråkigt. Ja, så har vi nog alla tyckt och tänkt, antingen som lärare eller som elev en gång i tiden. Därför kändes en föreläsning extra intressant under Matematikbiennalen: Färdighetsträning - viktigt och roligt.

Jag såg verkligen fram emot föreläsningen med Margareta Forsbäck, lärarutbildare på Stockholms universitet. Och jag verkade inte vara den enda, föreläsningssalen var full till sista plats. Margareta talade klart och tydligt om att vi som lärare inte kan vänta in eleven som inte förstår genom att resonera att de lär sig nog med tiden - vi har ett uppdrag. Hon påtalade också att "De minst intresserade eleverna behöver de mest intresserade lärarna". Margareta var också noga med att tala om att vi ska se på helheten för att sedan bryta ner helheten i delar. Vi behöver också se till att eleverna får använda sina sinnen (hörsel, syn, känsel) när de arbetar med matematik. Och glöm inte bort - vi måste lära våra elever att se om svaret är rimligt! Vi har också en uppgift att få eleverna att pendla mellan det konkreta och det abstrakta. Eleverna har rätt att landa i det abstrakta och att de också får med sig en förståelse på vägen dit. De ska också kunna se samband och dra slutsatser.

En mycket inspirerande föreläsning med mycket intressanta tankar och där Margareta visade hur vi kunde arbeta med färdighetsträning. Idag har jag arbetat med några av Margaretas idéer och det visade sig vara väldigt givande för eleven. Med glada och glittrande ögon, nyfikenhet och ett ständigt fnitter arbetade vi tillsammans idag med talet 5. Vi utgick från helheten och delade sedan upp 5 i 5-kompisar. Vi använde känsel, syn och hörsel. Hörseln var definitivt det roligaste av allt, enligt eleven. Vi skulle höra när den andra lade ner gem i en tändstickask - djup koncentration -men ack så roligt. Sedan skulle man komma på hur många gem som fanns i den gömda handen (3 gem i asken innebar 2 gem i den gömda handen osv). Att gömma några pärlor uppträdda på en tråd i en ask och sedan komma på hur många som gömde sig - väldigt roligt det med. Elevens reflektion var att det hade varit jätteroligt och att eleven lärt sig 5-kompisar.

Så, färdighetsträning kan vara jätteroligt - det är bara frågan om vad och hur man gör det.
Bilder: Öpedagogen

Inga kommentarer: