20 februari 2010

Det självklara arbetsredskapet

Vi måste ta in datorn mer i vår undervisning. Datorn är ett pedagogiskt hjälpmedel. Hjälpmedel är till för att underlätta. Det är alltså upp till pedagogen och eleven vad datorn ska användas till. Däremot undrar jag varför datorns självklara plats i klassrummet verkar vara så osjälvklar. Argumenten för att inte använda datorn tenderar ibland att vara fler än argumenten för - och det är lärare som argumenterar emot. Det är väldigt lätt att ta in datorn i undervisningen - läs kursplanerna och du hittar omedelbart datorns möjligheter och plats i undervisningen.

Jag tänker mycket kring detta och ju mer jag tänker på det desto självklarare blir det. Det som ter sig lite märkligt är att inte lärare och elever har sin egen arbetsdator. På vilken arbetsplats delar man datorer med fler än sig själv? Skolan verkar vara den enda platsen där det är så.

Ja, jag är en aning kritisk - men det tycker jag att jag har rätt att vara. Och vad ska man ha datorn till då? Ja det här t ex:Sätt en digitalkamera i elevens hand, låt han/hon fotografera och sedan skapa en härlig presentation med sina bilder och musik från t ex Animoto. Härligt! Och vad det står i kursplanen om detta? Ja, det får du se efter själv;)

Alla bilder i presentationen har jag tagit.

4 kommentarer:

charlotta sa...

Jag tänkte också testa detta i skolan, men de jag själv gjorde blev så korta (bara ca 8 bilder). Underbart brukar vara kort, men den här är väl längre än vanligt? Har du betaltjänst?

charlotta sa...

Jag glömde att prisa din fina film! Fin!!!

Öpedagogen sa...

Det finns Animoto for Education. Där får du tillgång till längre presentationer utan att behöva beala. Lycka till!

Öpedagogen sa...

Tack!