29 januari 2010

Matematikbiennalen till ända.

Efter att ha varit på åtta olika föreläsningar summerar jag med att jag valde helt rätt. Varende föreläsning hade något att tillföra mitt mattetänk. Många av föreläsningarna hade en teoretisk grund vilket var ett medvetet val från min sida. Jag var egentligen inte så intresserad av hur att göra utan mer vad forskning och teorier säger om matematikundervisningen. Som en röd tråd genom de flesta föreläsningarna gick vikten av de öppna frågorna och elevernas reflekterandet och kommuniktationen kring matematik.

Det känns som om jag börjar få grepp om hur att tänka kring matematik. Jag ska nu strukturera upp mina tankar och jag ser börjar på en tydlighet hur jag tänker kring matematikundervisning. Det är spännande, utvecklande och stimulerande. Så intressant matematiken är!

Inga kommentarer: