27 januari 2010

LUSpunkter

I två dagar har jag haft förmånen att sitta bredvid elever och lyssnat på deras läsning. I vår kommun LUS:ar vi våra elever två gånger per termin. Det är intressant att lyssna till elevernas lässtrategier och hur de själva bedömmer sig som läsare. Jag har lärt mig och satt fokus på nya tankar kring LUS under dessa två dagar.

Tidigare har jag varit den härskande bedömmaren, lyssnat och sagt: "Du ligger på LUS 9 eller 15 eller 18a, beroende på vem som läst för mig. Idag kom jag till insikt: Vad säger LUS 9, 15 eller 18a för eleven? Vet de vad själva siffran betyder och vad den står för? När jag undersökte detta visade det sig att eleverna hade ingen aning om detta och många av dem visste inte heller vad de låg på för LUS punkt.

Mina nya tankar kring LUS: Jag behöver förklara t ex LUS 11 och omvandla detta till en betydlese som eleven förstår. Istället för att säga: Du ligger på LUS 11 läser jag igenom LUS 10, 11 och 12 för eleven (så att det blir ett språk på elevens nivå) så får eleven själv bedömma vilken punkt h*n ligger på. NÄr jag gjorde så idag var elevens bedömning precis så som jag skulle ha bedömt men det var eleven som fick bedömma sig själv. Eleverna är goda bedömmare, vi får inte glömma bort att det i våra styrdokument står att eleverna själva ska utvärdera sin kunskap.

JAG ÄR GLAD ÖVER ATT JAG HAR LÄRT MIG NYTT IDAG OCH SATT ELEVERNA I FOKUS. Kanske ska eleverna till och med börja LUS:a varandra ...

Inga kommentarer: