11 januari 2010

Framtidstema

Så är det äntligen klart. Mina tankar och funderingar tillsammans med elevernas brainstormande idéer - allt har nu knutits ihop tillsammans med kursplanerna i matematik, engelska, svenska, historia, bild, teknik och biologi. Ett framtidstema ligger i startgroparna. Det ska bli spännande att se vad det utvecklas till.

Eleverna har bestämt att vi ska göra en tidsresa till år 2297 (detta kom vi fram till genom att eleverna fick föreslå olika årtal i framtiden, dessa fick vi addera och sedan dividera med antalet elever för att få fram ett "medelår" - och vips så fick vi fram år 2297). Därefter fick eleverna komma med idéer om vad de kunde tänkas att arbeta med.
Håll i er, här kommer det:
 • boende (bygg ditt eget framtidshus år 2297)

 • fordon (hur förflyttar vi oss år 2297?)

 • valuta (vad betalar vi med?)

 • fritidsaktiviteter (vad gör 13 åringar år 2297?)

 • teknik (vilka tekniska prylar använder vi oss av år 2297?)

 • mat/dryck (vad, hur och när äter och dricker vi är 2297?)

 • mode (hur ser en 13 åring ut år 2297?)

 • semester (var, hur och när semestrar vi år 2297)

 • skolan (hur ser framtidens skola ut år 2297?)

 • tidsmaskin (kan vi förflytta oss fram eller bak i tiden år 2297?)

Mycket intressanta och viktiga saker att arbeta vidare med. I detta arbete kommer vi också att ta in ett historiskt perspektiv, genom att titta på filmer från "förr i tiden" - förr, nu och framtiden ska jämföras. Alla ovanstående punketer kommer att falla inom ramen för matematik, svenska och engelska. Eleverna har fullt upp framöver och det ska bli spännande att se vad de kommer att arbeta fram för något. Allt arbete skall dokumenteras med digitalkamera. Varje dag ska eleven själv ta bilder på något arbetsmoment, detalj eller liknande och sedan reflektera kring detta.

Följande frågeställningar kommer att bli aktuella, kopplat till den bild eleven valt, att reflektera kring:

 • Jag tycker att ...... har gått varit ...... därför att .........

 • Jag tycker att arbetet mot målen har gått .... därför att ....

 • Jag vet att jag kan eftersom .....

 • Jag har lärt mig .....

 • Jag fick hjälp av ..... och det var ......

 • Jag behöver arbeta vidare med ...

 • Jag behöver hjälp med .......

Dessa reflektioner kan göras skriftligt eller spelas in muntligt. Bild, text och ljud ska slutligen sedan presenteras i t ex Voicethread, Photstory eller något annat program. Ja, så nu är det bara att sätta igång - jag lär återkomma för att reflektera kring det som händer. Temat genomsyras i alla fall av elevinflytande och digitala lärresurser.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: