23 januari 2010

Eleven kan - när ska bedömningen ske?

Jag tänker vidare på eleven jag skrev om igår. Jag skrev att eleven KAN och med det följer också en bedömning. Jag har funderat vidare på det. Oftast befinner vi oss i klassrummet. Det är där vi gör våra bedömningar. Vad det är vi fokuserar på är upp till oss. Vi kan bedömma det eleven KAN eller bedömma det eleven INTE KAN. Igår befann vi oss på en snöig åker, utanför klassrummet, och jag tänkte på att bedömning av eleven kan ske överallt - i klassrummet, på en åker, i bussen, i simhallen, i matsalen osv. Jag var tvungen att titta vad som stod i kursplanen som hade med vårt samtal att göra.
  • utvecklar en språklig säkerhet i tal..... och kan , vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom .... talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan (sv),
  • genom språket sker kommunikation och samarbete med andra (sv, ämnets syfte och roll)
  • ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal .... (sv, ämnets karraktär)
  • ...elevens förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver (sv, bedömningens inriktning)

Det här har jag sett att eleven KAN. Det kan jag skriva in i elevens skriftliga omdöme, kanske i andra ordalag, men ändå. Att vi lärare är fokuserade och ser vad eleven KAN under lektionen, dokumenterar det och delger eleven skapar en bra fortsatt grund för elevens livslånga lärande.

3 kommentarer:

ChristerMagister sa...

Ja, helt rätt tänkt. Vi ska inte bara bedöma vad eleven lär sig i klassrummet eller skolan, utan även vad h*n lärt sig utanför skolan. Vi ska inte heller bara bedöma de kunskaper och färdigheter eleverna visar upp i klassrummet, utan använda oss av "all tillgänglig information", som styrdokumenten säger.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Öpedagogen sa...

Tack för positiv feedback. Jag tänker och funderar och tänker mest hela tiden. Det är inte lätt att få syn på det man ska ha koll på =)

ChristerMagister sa...

Nej, och ibland är det svårt att plocka ner de fina orden till "verkligheten" och se hur de påverkar oss i vardagen (eller borde påverka oss). Med tanke på ovanstående blir ju debatten om att betygen inte strikt följer resultaten på de nationella proven smått absurd, t ex.