17 januari 2010

Det är frågan det ...


En öppen fråga kan inte besvaras med ja eller nej utan ger en vid information.

citat från Clarence Crafoords bok "Människan är en berättelse"

Jag har börjat att fundera på hur jag ställer frågor och hur eleverna svarar därefter. Jag vill verkligen utveckla mig. Jag är bara i början av mina funderingar. Och nya frågor skapar ännu fler frågor, så frågan är: Var är jag på väg?
  • Ställ öppna frågor.

  • Lyssna först - vänta med lösningar

  • Ställ utvecklande frågor.

  • Ställ nyfikna följdfrågor

  • Om vi visste ...

  • Vad skulle ändras om ...

  • Tänk om ...

  • Hur skulle det bli annorlunda om ...

  • Kan du göra på något annat sätt? Vilket, i såna fall.

Jag avslutar detta inlägg med en fråga till er. Jag förväntar mig inga svar utan förhoppningsvis leder min fråga till nya frågor hos dig.

Måste en fråga ha ett svar?

Inga kommentarer: