02 december 2009

Utmanande sträva del 2
Följande sträva: Jeopardy med 100 - ruta var det som jag utmanade eleverna med igår. Och oj vad de strävade på. Det blev mycket matteprat mellan elever - elever, lärare - elever OCH lärare- lärare. Nu tänker jag vidare hur vi ska använda oss av elevernas arbeten - det finns många och viktiga diskussioner om matematiska regler, strategier och nya upptäckter. Det som eleverna generellt tyckte var svårast var att komma på tillräckligt svåra tal, som var på deras egen nivå. Det här tror jag är en mycket viktigt insikt hos eleverna och att de får möjlighet att faktiskt tänka efter - vad är lätt, lagom eller svårt för just mig.
Har du inte prövat denna sträva tycker jag absolut att du och dina elever ska göra det.

Inga kommentarer: