14 november 2009

Skolskyltar

Vi arbetar med datorer, digitalkameror, berättarröster, projektorer etc.
Den digitala utrustningen är en självklar del av skoldagen.

Här i klassen läser vi böcker och har samtal om läsningen och dess innehåll!!!


I vår klass tar vi tag i saker som vi vill arbeta med.


I vår klass har eleverna rätt att påverka undervisningen. De säger till när de har idéer som de vill pröva. Det i sin tur gör att de har elevinflytande i undervisningen vilket i sin tur leder till ett större elevengagemang och nyfikenhet.
Bilder: Öpedagogen

Inga kommentarer: