26 november 2009

Miniräknaren...utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens möjligheter

Så satte vi igång med att använda miniräknaren i år 3. Grundlig genomgång för att veta vad alla de vanligaste knapparna hade för funktion. Det knappades och testades för fullt. Vilken iver, nyfikenhet och engagemang som spred sig hos eleverna. Vem var bäst på att räkna - miniräknaren eller de? Först var alla överens om att det var miniräknaren men när vi kommit fram till att både miniräknaren och eleverna hade samma svar, blev även eleverna de som var bäst.

Hittade också en intressant lektion på lektion.se där eleverna endast fick använda knapparna 5,6,+,- och =. Kluriga uppgifter som eleverna kastade sig över. Med hjälp av miniräknaren kunde alla elever klura ut uppgifterna och deras kunskapsområde inom matematik rör sig helt plötsligt utanför det som de "bara" skulle ha klarat av med papper och penna. Det var mycket intressant att se och höra elevernas engagemang.
Bilder: Öpedagogen

Inga kommentarer: