29 november 2009

Meningsfull matematik - Maria Asplund

Jag gillar åhörarkopior. Lätt att hänga med och lätt att fylla på med egna tankar, funderingar och frågor. Jag kan inte lyssna på en föreläsning om jag inte får anteckna. Kommer inte ihåg ett dugg om inte pennan får skriva på pappret och hänger inte heller med om inte pennan sitter i ett fast grepp i handen. Numera har jag utvecklat mitt antecknande. Jag fotograferar det jag vill anteckna, går fort, är smidigt och bilden kanske säger mer än tusen ord. Ibland tar jag också med mig datorn för att anteckna.

Åhörarkopiorna på bilden är från Maria Asplunds föreläsning - Meningsfull matematik. Det måste vara den bästa föreläsning som jag har varit på. Jag har så många tankar kring matematik med mig från hennes föreläsning. Maria talar om taluppfattningens betydelse och hur de arbetar på hennes skola kring detta i år 1. Sedan pratar hon om hur de tar in mattespråket och hur de lägger fokus på öppna frågor, kommunikation och hur barn tänker - i alla ämnen.

Maria anser att när man arbetar med öppna frågor får eleverna möjlighet till elevinflytande eftersom man låter alla elever lyckas och lämnar över ansvaret till eleverna. De öppna frågorna i sin tur skapar diskussionsmöjligheter. Maria visar hur hon under lektionstid antecknar det hon ser och hör eleverna göra. Eftersom eleverna arbetar mycket i grupper finns det tid för Maria att göra detta under lektionstid. Dessa anteckningar finns sedan som underlag för bedömning, tillsammans med elevernas egna utvärderingar. Hon berättade att hon delar upp en 60 min lektion på 30 min elevarbete och 30 min till gemensamma diskkussioner och dokumentation. Maria betonar vikten av att eleverna får stanna upp och reflektera och att man inte bara "rusar" vidare till nästa lektion, nästa område. Om uppföljningen uteblir blir det ingen effekt av det arbete som gjorts. Marias elever gör alltid samma uppgift, men uppgiften i sig kan individanpassas utifrån elevernas förförståelse. Maria väljer att arbeta så här för att alla sedan ska kunna delta i en gemensam diskussion och att man då också kan få eleverna till insikt om generaliseringar. Alla lektioner där man arbetar laborativ bör leda till abstraktion/generalisering, om man inte gör det blir uppgiften bara en "rolig grej" och det blir inte kopplat till matematiktänk. JAG HAR LÄRT MIG SÅ MYCKET!

Har ni möjlighet ska ni absolut se till att boka henne. Jag vet att hon ska föreläsa på Matematikbiennalen.

1 kommentar:

Örjan Dahlbäck sa...

Maria Asplund är en av våra duktiga kurledare.Kontakta Lärarfortbildning AB för mer information om hennes utbildninmg "Meningsfull matematik".
Tfn 08 - 7376581
E-post: info@lararfortbildning.se
www.lararfortbildning.se