28 november 2009

Läromedel - ett medel för lärande

Ofta förknippas ordet läromedel synonymt med lärobok. Ett läromedel är ett medel för lärandet, med andra ord t ex:
 • en bild
 • en film
 • en mjölkkartong
 • en bok
 • ett spel
 • en kotte
 • ett ljudklipp
 • en lärobok
 • en tidning
 • en miniräknare
 • ett datorspel
 • en dator
 • en talsyntes
 • en Daisyspelare
 • en iPod
 • en stencil
 • en vattenpöl
 • en fotbollsplan
 • en jordglob
 • Google Earth
 • mobiltelefonen
 • en penna
 • en krita
 • färg
 • fotografier
 • ett bubblande experiment

Finns det bara en koppling till våra styrdokument kan läromedlen vara precis vad som helst.

Läs även Omvärldsbloggen - Skolan bortom läroböckerna

Inga kommentarer: