14 november 2009

Lärarnas tidning

Jag har läst Lärarnas tidning. Efter att ha läst två reportage - "Lärare med kraft att stödja" och "Blandade klasser ger bättre resultat" har jag fått nya insikter. Det är viktigt att ta fasta på vad forskare har kommit fram till och sedan fundera kring det i relation till sin egen verksamhet. Så nu funderar jag kring forskningsresultat.

Inga kommentarer: