04 november 2009

Elevreflektioner
När dagen eller letktionen närmar sig sitt slut brukar eleverna utvärdera det som de har arbetat med. Ibland pratar vi tillsammans och ibland skriver eleverna en egen reflektion. Att skriva ner sin reflektion på whiteboarden, innan eleverna går hem, brukar vara uppskattat. Det känns skönt att reflektionerna står kvar när vi kommer till skolan dagen efter. En liten kort tillbakablick på vad de gjorde igår, vad de hadelärt sig eller något annat som de tyckte var viktigt att reflektera över.
Dagens reflektioner är kopplat till det arbete som eleverna har gjort på datorn under dagen och det är också elevens rättigheter att reflektera och utvärdera, enligt våra styrdokument.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: