14 november 2009

Elevernas utvärderingar


Jag blir starkt imponerad av mina elever som under ca ett halvt år har arbetat med att utvärdera sina arbeten i skolan. Vi gör det muntligt eller skriftligt och vi gör det på många olika sätt. I början skrevs det korta tankar om vad de hade lärt sig, vad de ansåg sig kunna, vad som varit roligt eller allmänt trist. Numera kan det bli många och långa meningar om elevens lärande. Dessa ord blir viktiga pusselbitar för mig som lärare och oerhört viktiga ord för eleverna eftersom de då få syn på sitt lärande. Jag har tyvärr inte låtit mina elever arbeta med detta förut, även om jag vetat om att det står i våra styrdokument.


Eleverna skriver ibland på papper, på sina arbeten eller så pratar de in sina tankar med hjälp av headset i t ex en PowerPointpresentation. Ibland skriver de ner sina tankar på whiteboarden. Tankarna suddas inte ut efter skoldagens slut utan står kvar på tavlan när de kommer nästa dag. En bra start på dagen - jaha, det där lärde jag mig eller tyckte jag om mitt arbete igår. Ibland lägger jag ut några elevgensvar här på bloggen för jag är så stolt över mina elever. De gör något som är väldigt svårt. De sätter ord på sitt lärande. Försök själv, inte så lätt alla gånger men med träning så blir det lättare och lättare.


Jag vill på inget sätt lyfta fram mig och mitt pedagogiska arbete här, däremot vill jag lyfta fram Anne-Marie Körlings bok Vägen till skriftliga omdömen. Boken och föreläsningar av Anne-Marie har fått mig att tänka i nya banor kring bedömingar vilket i sin tur har gjort att eleverna numera kontinuerligt utvärderar och lyfter fram sitt lärande.


Har du inte hunnit läsa boken än tycker jag absolut att du ska göra det.

Inga kommentarer: