17 november 2009

Är 4+4+4+4+4 = 5+5+5+5 ?

Idag fortsatte våra diskussioner kring upprepad addtion. Att diskutera detta har varit oerhört intressant för mig. Jag tror att vi som lärare tar väldigt mycket för givet och jag tror också att vi många gånger har för bråttom, mycket ska hinnas med och det gäller att "ligga i".

Titeln på detta blogginlägg är absolut ingen självklarhet för eleverna. De vet att 3 x 7 = 21 och att 7 x 3 = 21 vilket för dem betyder att kan man det ena så kan man det andra, det är liksom samma sak. För det var tydligt för mig i början av lektionen att det var viktigast för dem att veta "vad det blir för svar" inte vad innebörden i t ex 2+2+2 = 3+3 är. Det blev mycket ritande på tavlan - siffror, bilder, nya siffror, nya bilder, prat och funderande. I den här diskussionen blir också likhetstecknets innebörd en självklar sak att diskutera. Och eleverna uttrycker likahetstecknet så här: "7 x 3 blir 21". Här hade vi en intressanta diskussion, t ex vad är ..... = 21? Jo det kunde ju vara t ex 7x3, 20+1, 42/2, 200-179, 21x1, 63/3 osv.

Vi diskuterade "Är 9+9+9+9 = 4+4+4+4+4+4+4+4+4? Vad innebär det? Vi kom in på tablettaskar, 4 stycken tablettaskar á 9 kr (dessa tablettaskar tyckte eleverna passade bra att köpa på MAXI) kontra 9 stycken tablettaskar á 4 kronor (dessa kunde köpas på Ullared) . Jag ställde då frågan: Vilka tablettaskar är mest prisvärda att köpa? Någon elev tyckte att Ullared var det självklara valet, där var allt så himla billigt. En annan elev kontrade med att det är ju så långt till Ullared så att åka dit och köpa tablettaskarna skulle vara en förlustaffär. Någon tyckte det var bra att vi kunde köpa Ullareds askar för då skulle alla eleverna få två askar var osv. Jättebra diskussioner och en självklar koppling mellan skolmateamtik och vardagsmatematik.

Efter denna lektion hade eleverna en bättre förståelse om 4+4+4+4+4 = 5+5+5+5. Imorgon ska jag ta upp denna tråd igen, för att se hur de tycker och tänker kring detta då:

Inga kommentarer: