23 november 2009

40 minuter här och 40 minuter där

Jag ser skolans inrutade schema som ett av de största hindren för elevens lärande. 40 min svenska, 40 min eng, rast, 50 min det och 60 min av något annat. En elev som hela tiden ska börja på nytt varje ny 40 min lektion tappar snart intresse, nyfikenhet och motivation för själva lärandet. Lärandet blir snuttifierat och små delar av en stor helhet kanske inte får en möjlighet att kopplas samman.

Tänk dig in i samma situation som dina elever - är det det ultimata sättet att utföra ditt arbete? Precis när du är i diskkussion med en elev om något intressant, ser elevens nyfikenhet och lust att lära eller när den intensiva diskussionen efter en sedd film abrupt måste avbrytas. Då ska det bytas ämne eller en rast ska klämmas in. Hur många gånger har jag inte hört: Kan jag inte få vara inne på rasten? Kan jag inte få fortsätta efter nästa rast? Åh, det här var så roligt, kan vi inte få fortsätta sen när det egentligen är ett annat ämne? Strukturen för skolans dag förstör - 40minutarna sitter fastkletade i skolans väggar. Och jag vet, det finns elever som bara kan arbeta i kortare pass och det blir ju en självklarhet för just den eleven. Men det finns många andra elever som faktiskt vill och behöver arbeta i längre pass och få möjlighet att få avsluta ett arbete. Jag vet många elever som inte känner att de får arbeta klart eller avsluta sina arbeten.

Jag har börjat att lämna 40 minutarna till sitt eget öde. Eleverna ska och måste ha bättre förutsättningar för sitt lärande, oavsett vad det handlar om. Mina elever undrade om de inte kunde få bestämma vad de skulle arbeta med under skoldagen. VISST sa jag och .... Vips, ett lugn som inte funnits i klassrummet tidigare infann sig, helt plötsligt lösgjordes mycket tid för mig att sitta med en enskild elev i t ex matte, medan andra elever arbetade väldigt självständigt med t ex sv eller engelska. och eleverna hade möjlighet att styra över sin dag utefter ork, intresse och liknande.

Jo, jag har genomgångar och diskussioner där det behövs, jag har inte övergett eleverna åt eget arbete - jag har däremot gett dem möjlighet att påverka deras lärande, det som de har rätt till enligt läroplanen - en elevrättighet.

Till sist - hur gör du, hur tänker du, hur skulle du vilja göra?
Bild: Öpedagogen

3 kommentarer:

Christer sa...

Jag håller med dig och skulle nog vilja arbeta på ungefär samma sätt. Genomgångar och diskussioner när de blir aktuella, en viss tid avsatt till arbete med färdighetsträning i svenska, engelska och matematik där elevernas behov styr hur mycket tid som läggs ner på de olika momenten och sedan tema-arbete tillsammans med fler lärare och grupper av elever där vi integrerar SO, NO och praktiskt-estetiska ämnen...

femfemman sa...

Absolut rätt.... När jag har egna rena klasser, så kan man jobba mycket mer utifrån "göraklart" "eleverna planerar sig egen dag".... Nu har jag ibland sexa iblan fem-sexa och det känns ganska frustrerande ibland ...det tar SÅ lång tid innan man blir klar med nå´t...Plus att man måste bryta när arbetet fortgår som bäst, för nu ska hela femsexan jobba tillsammans...Ska undera på om jag och kollega Jessica kan få till eget planerade veckor trots detta - under period. För man får ju inte förakta "pratlektionerna" då hela klassen är intresserad och man har undervisning utifrån uppkomna frågor inom av mig styrt ämne. Jag kommer f.ö. gärna till Almedalen - men var kan man bo????

Öpedagogen sa...

Hade jag haft lite större skulle du gärna få bo här, men vi bor precis så det räcker till för oss. Jag får undersöka och återkomma =)