03 oktober 2009

Si och så

Det är lätt att i ord skriva ner hur undervisning kan tänkas bli: Gör si, tänk så, undersök si, diskutera så. När verkligheten inte blir som jag tänkt mig ställs jag inför en utmaning, det är inte så lätt längre. Jag hade tänkt si men eleverna mottog det så. Då måste jag återigen tänka hur ska jag göra, tänka, undersöka och diskutera nu? Sedan göra igen och se om si blir så eller om så blev si.

Inga kommentarer: