01 oktober 2009

Matematikverkstad - ett förhållningssätt.

Jag har tidigare tänkt på matematikverkstad som en fysisk plats. Ett rum fyllt med inspirerande, färgglatt och roligt matematiskt innehåll. Jag funderar mycket kring detta för tillfället. Nu har den fysiska platsen, matematikverkstaden, mer blivit ett förhållningssätt för mig, ett pedagogiskt mattetänk. När det gäller ev. materialet som vi arbetar med, oavsett var vi befinner oss och vilket material det är, måste det vara ett laborativt material som gynnar den matematiska diskussionen. I diskussion med andra får du och jag syn på vårt lärande, likaså eleverna. Att som pedagog förankra kreativa och muntliga matematikuppgifter i förhållande till strävansmål och elevers nyfikenhet är en utmaning. Man måste börja tänka nytt. Att tänka nytt är inte alla gånger så lätt. Det skapar kaos och vakum i tänkandet. Det startar samtidigt igång något nytt, spännande och utvecklande.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: