11 oktober 2009

Avrättningsplats

På väg till skolan passerar jag en gammal avrättninsplats. Jag tänker alltid på de personer som någon gång i tiden miste livet på denna plats. Vilken ångest, ånger, oro, skräck och rädsla dessa personer måste ha genomlidit innan de till slut mötte döden.

Efter att ha passerat skylten några gånger började jag att vända och vrida på ordet "avrättningsplats" och insåg ganska snart att ordet har med skolan att göra. En plats där eleven "rättats av". Det har varit lärarens självklara rätt att på plats "rätta av", sätta fel här och rätt där, säga: Gör om, inte bra, bra, ok, det här betyget får du av mig osv. Vill hellre att skolan ska vara en lust- och nyfikenhetsplats, där kreativitiet och lyhördhet är det som präglar undervisningen, både från läraren och elevens sida.

I våra styrdokument står det klart och tydligt: Läraren skall tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: