09 september 2009

Skolverket informerar

Intressanta tankar i text och bild om matematik från TIMSS 2007 på Skolverkets hemsida.

Inga kommentarer: