17 september 2009

Skolmatematik eller vardagsmatematik, det är frågan det

Jag är på besök i ett klassrum

- Jag förstår inte, säger eleven.
Jag läser högt i matematikboken för eleven:
Lägg 4 föremål i låda 1. Dela sedan upp föremålen i låda 2 och låda 3. Skriv sedan på matematikspråket. Jag visar, pekar och försöker förklara.
I matatematikboken finns det en bild på en kvadrat som är indelad i en rektangel (låda 1) och under denna finns två kvadrater (låda 2 och låda 3).
- Jag förstår inte, säger eleven igen.

Tänka, tänka, tänka, tänkte jag i några sekunder.

- Vad tycker du om?, frågade jag.
- Traktorer, svarade eleven.
- Jaha, säger jag.
- Du har 4 traktorer som står i en stor hage (och så pekar jag på rektangeln, låda 1). Sedan ska dina 4 traktorer åka iväg till två mindre hagar (kvadraterna, låda 2 och 3). Hur många traktorer kan du då köra in i hagarna?, säger jag
- 2 i den ena hagen och 2 i den andra, svarade eleven på bara någon sekund.

Och vips så hade skolmatematiken blivit vardagsmatematik. Jag kommer att "tjata" om detta på bloggen under hela detta år, eftersom jag pga vårt matematikprojekt tänker matematik konstant. Tänk vad svårt det var för eleven att förstå vad som skulle göras i matematikboken men så fort vi pratade om något eleven kunde och kände sig bekant med, var matematikuppgiften hur lätt som helst. Matematik är ett kommunikationsämne, inget annat. Återigen undrar jag om elever har matematiksvårigheter eller läsförståelsesvårigheter...

1 kommentar:

Morrica sa...

I de flesta fall går det hand i hand