23 september 2009

Matematikutvecklarna.se

Fick förmånen att vara med på matematikutvecklare.se´s konferens i Stockholm. Nu surrar och snurrar det i huvudet med tankar kring denna konferens. Fokus under konferensen var bedömning. Föreläsare var bl a Astrid Petterson från PRIM-gruppen, Görel Sterner, Skolinspektionen, NCM och Anders Palm från Skolverket. Har du tid och intresse går gärna in under matematikutvecklare.se, där du finner både filmklipp och text från föregående konferenser. Där finns det en källa att ösa ur, det jag funderar över är mer: När ska man ha tid att ta till sig det?

Något som jag vill förmedla vidare här är information från PRIM-gruppen. När de har tittat på de nationella proven i år 5 så är följande saker av stor angelägenhet att vi undervisar mer om så att måluppfyllelsen ökar:
  • mätandets idé (t ex avbrutna linjalen)
  • tidsskillnader
  • tal i decimalform
  • avläsning av klockan och visa tid
  • huvudräkning

Så sätt nu fokus på ovanstående delar så kommer kanske resultaten i matematik år 5 att bli bättre än föregående år.

Inga kommentarer: