05 september 2009

Matematiktänker


  • bra pedagogisk matematiklitteratur
  • bra och intressanta matematikföreläsare
  • bra matematikundervisning
  • bra matematikinnehåll
  • bra och intressant mateamtikartikelserie
  • bra matematikprenumeration
  • hur, vad, varför, när ...

... så tänker jag.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: