23 september 2009

Kortkorta anteckningar från PRIM-gruppen

Vad är det jag bedömmer?
Vad är det jag inte bedömmer?

Bedömning är något lärare och elever gör TILLSAMMANS.

Vad är det jag ska behålla i min undervisning?
Vad ska jag förändra i min undervisning?

Feedback på det som fungerar bra är det som utvecklar eleven.

Här står vi och vi ska dit. Hur kommer vi dit?

Kan man lita på min bedömning?
Medbedömning?

Hur ställer vi frågor?
Hur uttrycker vi oss?

Inga kommentarer: