11 augusti 2009

Glädjen är hemligheten

Jaha, så börjar arbetet igen. Jag tycker verkligen om att arbeta som lärare. Ingen dag känns tråkig, utan arbetsdagen känns utvecklande, spännande, svår, intressant, tänkvärd och inspirerande. Men hur skapar man då den där goda stämningen i gruppen (både i arbetslaget och klassen)?

När jag letade fram min arbetsväska, långt in i ett mörkt förråd, där den stått hela sommaren, hittade jag en intressant artikel från DN.Jobb, 30/4 2009, där de diskuterar hur man skapar sammanhållning. Även om artikeln rör företag tycker jag att det även rör oss som arbetar i skolan, både tillsammans med våra kollegor och tillsammans med våra barn/elvever/studenter:

Att skapa sammanhållning:
  • Var och en känner sig trygg. Man litar på varandra.
  • Den som leder gruppen ska vara trygg, öppen och tillåtande.
  • Ni har diskuterat och diskuterar uppgifter och mål.
  • Var och en har en klar uppfattning om sin roll och andras roller.
  • Ni är generösa med kommunikation sinsemellan.
  • Var och en tar ansvar för sig och för att gruppen ska nå sina mål.
  • Stämningen i gruppen är god, även om ingen arbetsplats är konfliktfri.

I artikeln skriver de: "Teamet består av ett antal individer och deras individuella behov upphör inte för att de jobbar i team. Alla behöver höra att de är viktiga och har mycket att bidra med. Den som leder gruppen behöver alltså stötta, uppmuntra och utmana."

Jag tar med dig ovanstående tankar in i mitt klassrum.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: