01 juli 2009

Vem är klok i skolan? Har eleven inlärningssvårigheter eller har skolan utlärningssvårigheter?


Har sett fram mot detta seminarie hela veckan och det blev tyvärr det seminarie som jag blev mest besviken på. Jag trodde att fokus skulle vara på att vi i skolan kanske är de som har utlärningssvårighter och inte att eleven har inlärningssvårigheter. Nej - fokus kom aldrig dit. Här kommer några av de saker som diskuterades, lite i kortform:

 • Vad har det för betydelse att vi idag hämtar kunskap från t ex Google och Wikipedia. (Ah, tänkte jag, det här kommer att bli intressant, men ack nej....)

 • Är arbetsminnet viktigare i dagens skola än i gårdagens?

 • När vi mäter kunskap i prov, är det då minnet vi mäter?
 • Vi tränar mindre minnesträning idag än förr - är det därför som föräldrar anser att deras barn "lär mindre"?

 • Enligt Fryshuset är relationen till sin elev det viktigaste för lärandet.

 • Läraren ska vara en bra chef - läraren skiljer sig inte från andra ledarskap i samhället. Som andra chefer måste läraren förstå sina elever såsom chefen förstår sina anställda.

 • Vem får IG, skolan eller eleven? SKL och Skolverket beskriver i sina rapporter att det är eleven som inte har nått målen istället för att ifrågasätta läraren, rektor eller kommunen. Varför lägga fokus på eleven?

 • IG syftar ofta på att eleven har fått IG, istället för att lägga fokus att man har IG i en speciell kunskap. För eleven blir detta många gånger väldigt negativt då det är ens person som får IG, inte kunskapen.

 • Är målen i grundskolan satta så att alla som går i grundskolan verkligen klarar av dem? Hur är systemet byggt?

 • Flytta fokus från eleven till vad organisationen kan göra och vill göra för att öka måluppfyllelse (det var här jag trodde att fokus på seminariet skulle vara lite mer).

 • Vad är en pedagogiskt stimulerande miljö?

Ja, det var ju inte ointressanta saker som togs upp, men jag kände mig ändå lite "snuvad på en intressant diskussion kring vad vi i skolan kan ändra, göra bättre, för att alla elever ska kunna nå målen i skolan. Fast även fast fokus blev någon annanstans så är varje sak som diskuteras intressant, nya tankar och funderingar startar ju hos mig ändå. Skolutveckling, skolutveckling...
Bilder: Öpedagogen

2 kommentarer:

femfemman sa...

Hej! Två saker tycker jag är väldigt intressanta och, tror jag, viktiga för att ge eleven en god grund...
Icke godkänt - det ska vi överhuvudtaget inte prata om - vare sig vad det gäller elever eller lärare. I stället vad som behövs för att nå så hög kunskap/färdighet/insikt/förtrogenhets-nivå som möjligt.
Mindre snack om kunskapsmål - de är ju från en annan tid - hoppas, hoppas att de kommer bort i den nya läroplanen. Jag har hört - från insatt källa - att de kom till för att regering och opposition skulle kunna enas om läroplanen - för mer än 15 år sedan.
Dessutom kan vi inte mäta och bedöma alla mål - om man samtidigt ska ha en individuelloch varierad undervisning där elevinflytande råder ....och där man ska vara en del av det europeiska klassrummet.
Strävansmålen är mycket lättare att jobba efter, och att bedöma... man stävar ju inte efter en speciell kounskap/färdighet/insikt/förtrogenhet - utan var och en ges utefter stävansmålen möjlighet att uveckla sina egna intressesfärer inom olika områden.
Träffade Bobo och Inga igår. De var lite nyfikna på dej - hade funderat en del på vilken Ö du kommer i från. Någon lite Bohusö? Först denna vecka, med Almedalsreferat, blev din hemvist uppenbar.

Vi bestämde oss på stående fot att åka till Visby och Almedalsveckan nästa sommar... Kan du förboka något B&B för oss... :-) Anna-Lena

Öpedagogen sa...

Vad skönt att det finns fler lärare som har förstått att det är strävansmålen som gäller :). Vad kul, då får vi gå på debatter ihop nästa år, det ser jag fram emot :)