03 juli 2009

IKT - ingen viktig fråga i skolan?

Det har debatterats mycket om allt möjligt under "skolAlmedalsveckan".
Man har bl a diskuterat varför vissa skolor lyckas bättre än andra.
Men IKT frågan lyser med sin frånvaro.
Jag ställer mig mycket frågande till detta.
Bild: Öpedagogen

1 kommentar:

Seth Norberg sa...

Ja, hur tänker man?
Varför ska vi erbjuda dagens barn och ungdomar en arbetsmiljö som speglar en tid som är passerad. Vi borde försörja dem med en uppdaterad och tidsenlig miljö. Det saknas skolvision. Ordning och reda och kunskapsmätning räcker inte för att få kallas en vision för skolan inför morgondagens samhälle.