02 juli 2009

Bruce Dixon och IKT


Bruce Dixon

OBS!! Detta blogginlägg är på tok för låååååååååångt!!!!!! Men läs det gärna ändå =)
Var tog alla rektorer vägen, de som har dykt upp på skoldebatt efter skoldebatt under veckan? Detta undrar jag när jag sitter och väntar på en föreläsning/debatt med IKT i fokus. Är inte IKT frågan viktig?

Torbjörn Skarin, Metamatrix och Bruce Dixon, Anytime Anywhere Learning Foundation föreläste och det var mycket intressant.
Torbjörn presenterade olika fallstudier och kartläggningar - "Access, use and competence regarding ICT in Swedish schools, utifrån bl a Skolverkets kartläggning (finns på Skolverkets hemsida. Den visar en skriande brist på datorer, både för lärare och elever och att klyftan mellan skolans värld och "verkligheten" ökar. Frågan som lyftes fram var "Är det en jämlik skola med IKT inom Sveriges kommuner?"

25 % av lärare i grundskolan har egen dator
75% av lärare i gymnasieskolan har egen dator.
Reseterande lärare får dela dator med annan lärare och vissa har ingen dator alls.
I grundskolan är det 6 elever/dator
I gymnasieskolan är det 2½ elev/dator.

20% av grundskolans lärare använder IKT i det dagliga pedagogiska arbetet.
25% av gymnasieskolan gör detsamma.
46% använder inte alls IKT i det dagliga pedagogiska arbetet.

Mindre än hälften av grundskolans lärare tror på IKT
60% i gymnasieskolan tror detsamma.

40% av både grundskole- och gymnasielärare tror att IKT stödjer lärandet
40% av både grundskole- och gymnasieläraren tror att IKT påverkar elevens motivation.

.. och så fortsätter de dystra siffrorna. Detta innebär ju att den likvärdiga skolan är en utopi. Undersökningen visade också stora skillnader, både mellan och inom kommunens skolor. Jag tycker det ser verkligen illa ut. Ska skolan vara den plats i samhället där datorn inte är den självklarhet som den faktiskt är? Det borde till någon nationell satsning - så att alla svenska elever, oavsett i vilken kommun eller skola de befinner sig i, får datorn som det självklara arbetsredskap det är.

Bruce Dixon satte eleven i fokus och vad skolan måste göra i dagens IKT samhälle. Han pratade om The unconnected learner vs, the connected learner och 1-1 som är en självklarhet idag, inte om, ifall, kanske utan ATT eleverna ska ha tillgång till 1-1. Skolor i Indien och Nicaragua har gått om oss vad gäller datortäthet/elev. Och Bruce menade att Sverige har de allra bästa förutsättningar för att kunna bli ett ledande 1-1 land, men frågan är om de verkligen vill det? Han talade vidare om de communities som våra elever är delaktiga i och att dagens studenter studerar via nätet, att man t ex på Massachusetts Intstitute of Thecnologi, studerar via videolektioner. Med andra ord är kunskap och lärande så lättillgängligt och självklart för våra barn och ungdomar, därför är 1-1 deras självklara rättighet.
Det tråkiga i den efterföljande paneldebatten var att fokus på eleven försvann, där pratades det mest om lärare som inte vill lära sig datorer, kompetensutveckling för lärarna och VAR är de pengar som behövs för att köpa in datorer. Helt fel fokus, jag undrade om de inte hade lyssnat när framför allt Bruce Dixon pratade. Nej jag får nog återkomma om detta, för nu är blogginlägget så långt att man egentligen inte har orkat läsa ända hit.
Bilder: Öpedagogen

Inga kommentarer: