03 juli 2009

Att föra fram sina budskap

Vissa har fört fram sina synpunkter i det fysiska rummet under Almedalsveckan.
Andra använde sig av Youtube:

http://www.youtube.com/user/Lararforbundet

Inga kommentarer: