13 juli 2009

Hur är det?

Är skolan till för eleverna?
Är eleverna till för skolan?
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: