30 juni 2009

Vad händer med skolan efter valet 2010?


OBS! Ett på tok för långt blogginlägg om skolpolitiken :P

I en full aula på Almedalsbiblioteket hade LR och LF bjudit in alla partier för att diskutera skol/utbildningsfrågor. Moderater var Annika Hagström.

En ganska trist debatt där Alliansen ifrågasatte de rödgröna och vice versa. Inga konkreta saker kom upp i dagsljuset utan de malde på ganska bra i 1½ timme. Inte blev jag klokare på var skolan, dess innehåll och funktion, är på väg efter valet 2010.

Här är i alla fall de frågor som ställdes med ev. "svar":

  • Vem har varit den bästa/sämsta skolministern? Alliansen tog upp alla socialdemokratiska som de sämsta och Jan Björklund som den bästa. De rödgröna framhävde Bengt Göransson och Wernersson som de bästa och Jan Björklunds skolpolitik som den mindre bra, men han fick kreidt för att han tagit upp skolfrågan på agendan.


  • En skola för alla - inte enbart för 90% av eleverna (ett påstående eftersom 10% lämnar skolan med icke godkända betyg). Höga förväntningar, engagemang hos lärarna och en gemensam målbild. Mer resurser i form av både personal och penga, men är det så enkelt att "allt löses om skolorna får detta? Frågan om outbildade lärare kom upp - Alliansen har nu chansen att ta bort den paragraf i skollagen som säger att man kan tillvidareanställa outbildade lärare - vilket, enligt S inte Alliansen kommer att göra.


  • Att lära för livet - är vuxenutbildningen privat lyx eller allemansrätt?


  • Varför tjänar ingen lärare 54 500 kronor per månad? Höjs statusen om man får högre lön? Enligt FP så ökar lönen om statusen ökar (och då tänkte jag att om vem som helst kan arbeta som lärare, då kommer ALDRIG statusen att öka vilket innebär ingen högre lön). Varför så låga löner för ett så oerhört viktigt jobb?

Sammanfattningsvis svarade partierna så här på frågan: Vad händer med skolan efter valet 2010?

KD - Partierna måste landa i en samsyn. Reformer ökar likvärdigheten. Lärarna behöver arbetsro.

M - Skolans framtid har en stor betydelse i vem som vinner valet. Alliansen har nya reformer som ska implementeras, ex ny lärarutbildning, ny gymnasieskola etc. Det ska vara höga förväntningar och kvalité på lärare och rektorer. Behövs det mer undervisningstid i skolan? Vi är intresserade av denna fråga.

C -Ny lärarutbildning och ny entrepenörskap. Satsa på ledarskap, både hos lärare och rektoer. Det behövs en ordentlig lönespridning. Det måste finnas rektorer som vågar ge den bästa lönen till den bästa läraren.

FP - Förslag till ny gymnasieskola, yrkesskola, ny lärarutbildning, ny skollag. Det ska bli en bättre utvärdering av de NP. Dessa är viktiga reformer för en likvärdig skola. Vända utvecklingen till att alla når målen.

S- Hitta minsta gemensamma nämnare med Alliansen. Göra allt för att det ska bli arbetsro i skolan. Känner sig tudelade inför "sorteringsskolan". Är emot tidiga val i skolan, t ex 11 åringar som väljer B-språk, emot elitklasser i grunskolenivå. Vill bygga ut vuxenutbildningen - ge eleverna en chans till, en chans till, en chans till....

MP - En modern skola där individen får många möjligheter - ta till vara på alla begåvningar, nu eller senare. Vill inte ha en polariserad skolpolitik. Blocköverskridande diskussioner.

V - Vi vill höja den centrala kunskapsnivån. Stärka förskolan, där läggs all den grund som eleven senare ska ta med sig.

Debatten avslutades med lärarfacken: Sverige ligger på 23:e plats i löneligan i Europa, samma plats som Slovenien. Den politiska polariseringen är större och starkare än någonsin. Vem undervisar vilka? Vi måste få rimliga förutsättningar för att undervisa.

Bilder: Öpedagogen

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du har rätt i din första mening; jag sparar inlägget till en dag när jag har mer energi! :-)

Kul att du fortsätter skriva trots semestern i alla fall!

Killfröken sa...

Jag tycker att det P J Anders Linder sa på LRs seminarium i tisdags ger en bra beskrivning av det seminariet (som även jag såg:

"Skolpolitiken borde flytta från politiksidorna till kultursidorna så att vi kan börja diskutera varför-frågorna"

//Killfröken

Öpedagogen sa...

Bra sammafattning =). Synd att vi inte kunde träffas - en annan gång kanske?